LIDGELDEN

V.Z.W. Vaarcentrum Drongen

Lidgeld                                    160.00€

Steiger K (7m)                    170.00€
Steiger L (12m)                  250.00€

Winter                                   150.00€

Eerste inschrijving          50.00€

Borg waterkoppeling    25.00€
Borg toegang slipway   25.00€
Borg elektriciteit             25.00€

Walstroom                          30.00€